INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PLIKACH COOKIES (CIASTECZKACH)


Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej „Rozporządzeniem”). Najważniejszym celem tych przepisów jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą Informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Powyższa korespondencja ma jedynie charakter informacyjny, nie jest konieczne podejmowanie z Państwa strony żadnych dodatkowych działań.

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Fundacji Szkoła z Charakterem im. Edyty Stein

Grzegorz Jacek Szyndler

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka będącego uczniem Zespołu Szkół Katolickich Fundacji „Szkoła z Charakterem” im. Edyty Stein jest organ prowadzący szkoły: Fundacja Szkoła z Charakterem im. Edyty Stein z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Bałtycka 8, 44-100 Gliwice. Dnia 14.07.2003r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i posiada numer w rejestrze (numer KRS) 0000167672.
 2. Kategorie danych osobowych:

a.)dane pozyskane od osoby, której dane dotyczą,

b.) podmiotów – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

 1. c) pracodawców – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
 2. Cel przetwarzania danych
  Dane osobowe uczniów i opiekunów mogą być przetwarzane przez Fundację w następujących celach:

  • zawarcia umowy nauki dziecka w naszych szkołach,
  • realizacji zawartej umowy.

Dane osobowe pracowników mogą być przetwarzane w celach:

 • rekrutacji pracowników i współpracowników na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
 • realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
 1. Udostępnienie danych osobowych
  Dane uczniów mogą być udostępniane przez Fundację dla celów oświatowych: podmiotom, organom i instytucjom, którym Zespół Szkół jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa takim jak: OKE, CKE, Urząd Miasta oraz podmioty uprawnione na podstawie następujących przepisów:
 2. a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198)
 3. b) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
 4. c) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1579).
 5. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony czas:

 1. dokumenty związane z procesem rekrutacji – 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji,
 2. dane uczniów i opiekunów będą przetwarzane przez okres edukacji dziecka, a następnie archiwizowane.
 3. dokumentacja pracownicza – 50 lat, zgodnie ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
 4. dokumentacja egzaminacyjna – do 6 miesięcy,
 5. wnioski kandydatów od momentu ich realizacji lub utraty ważności,
 6. dane udostępnione w ramach udzielonej zgody na przetwarzanie danych – bezterminowo lub do momentu wycofania zgody.
 1. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich będzie możliwe WYŁĄCZNIE na wyraźne oraz uzasadnione Pani/Pana życzenie.
 2. Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, Fundacja będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 3. Wymóg podania danych
  Podanie danych osobowych uczniów i opiekunów jest konieczne w celu zwarcia i realizacji umowy nauki w szkole oraz podjęcia pracy.


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

 

 

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers