Edyta Stein

Dlaczego „Szkoły z Charakterem” noszą imię Edyty Stein?

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą Edycie Stein -> https://edithstein.pl/

 

 

edyta_stein ……..

Po pierwsze – ta niezwykła Święta naszych czasów była silnie związana
z Gliwicami. Wystarczy tu wspomnieć pracę Stanisława Duźniaka „Gliwice
w biografii Edith Stein”.

Po drugie – stała się symbolem niezłomnego poszukiwania prawdy
w życiu. Jej wybory, filozoficzna oraz religijna droga jaką podążała zawsze przypominała, że istotą naszego człowieczeństwa jest poszukiwanie Prawdy. Należy tu wspomnieć jej pisma mistyczne.

Po trzecie – jej duchowość wyrastała z tradycji judeochrześcija- ńskiej. Wspaniała autobiografia „Dzieje pewnej żydowskiej rodziny”.

Po czwarte – mimo filozoficznych poszukiwań, nigdy nie zapomniała
o najprostszym wymiarze ludzkiej miłości zakorzenionym w posłudze dla drugiego człowieka. Wystarczy wspomnieć tu służbę w szpitalu w okresie
I wojny światowej.

Po piąte – jej tragiczna śmierć jest przypomnieniem dramatu człowieka
XX wieku, którego zagubienie doprowadziło do powstania systemów totalitarnych, których symbolami stały się Auschwitz oraz Archipelag Gułag.

 

 

Z lektury jej pism wypływa 5 podstawowych
zasad „Szkoły z Charakterem”:

 

1. Bądź zawsze dobry dla innych.

2. Przyszedłeś do szkoły, aby się uczyć.

3. Szanuj pracę nauczycieli i wychowawców.

4. Szukaj prawdy.

5. Pamiętaj o Bogu.

 

Przygotowaliśmy specjalna stronę poświęconą Edycie Stein Zobacz >

 


 

70 rocznica wyzwolenia KL Auschwitz

W związku ze zbliżającą się 70 rocznicą wyzwolenia obozu KL Auschwitz w czwartek 15 stycznia  organizowany jest dla uczniów naszej szkoły wyjazd naukowy związany z poznaniem historii hitlerowskiego obozu masowej zagłady w Auschiwtz – Birkenau oraz KL Auschwitz. Uczniowie, którzy są zainteresowani tym tematem i chcą także uczestniczyć w spotkaniach naukowych, które poprzedzą wyjazd proszeni są o zapisanie się w sekretariacie do 9 stycznia. Wyjazd jest bezpłatny, dlatego prosimy o rozwagę w zgłaszaniu się , aby później się nie wycofywać. W zależności od ilości chętnych musimy zamówić odpowiedniej wielkości autobus. Spotkania naukowe będą miały miejsce w dniach 12 i 13 stycznia na piątej lekcji w szkolnej auli. Z racji na charakter wyjazdu prosimy o maksymalne wyciszenie się i odpowiednie przygotowanie ( ciepły strój na wyjazd).