< Powrót

Aktualności

Informacja dla uczniów i rodziców dzieci przystępujących do Sakramentu Bierzmowania

W związku z sytuacją wynikłą w piątek podczas połączonych zajęć dla kandydatów do bierzmowania (klasa 8a i 8b) i po konsultacji z dyrektorem, odwołując się do obowiązującego prawodawstwa kościelnego w diecezji gliwickiej zawartego w statutach i aneksach Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej zwracamy uwagę kandydatów i rodziców na następujące wytyczne:

 

  1. W czasach obecnych przyjmowanie sakramentu bierzmowania przez młodych wiernych wymaga ze strony rodziców naturalnych, adopcyjnych, prawnych opiekunów kandydata, kapłanów, katechetów i wychowawców szczególnego zaangażowania. Dotyczy to w sposób szczególny przygotowań do przyjęcia tego sakramentu oraz do późniejszego włączenia młodych ludzi we wspólnotę wiernych.

416.Gotowość kandydata do przyjęcia bierzmowania powinna się przejawiać w pragnieniu przyjęcia tego sakramentu. Nie wyklucza się jednak sytuacji, w której kandydat po przejściu całego cyklu przygotowań decyzję o przyjęciu sakramentu bierzmowania przełoży na okres późniejszy (KKK 1308).

305.Kandydaci zamierzający przyjąć sakrament bierzmowania na etapie przygotowania dalszego oraz bliższego powinni brać udział w katechezie szkolnej oraz uczestniczyć we Mszy św. i innych nabożeństwach.

306.Przygotowanie dalsze powinno obejmować formację katechetyczną i liturgiczną w taki sposób, by przynajmniej jeden raz w miesiącu miało miejsce odpowiednie spotkanie duszpasterza z młodzieżą, do którego należy decyzja co do wyboru form celebracji liturgicznych.

  1. Za przygotowanie do sakramentu bierzmowania odpowiedzialny jest nie tylko duszpasterz
  2. W procesie formacyjnym istotną rolę odgrywa rodzina, będąca Kościołem domowym, a zarazem pierwszą i najważniejszą szkołą przygotowania do przyjęcia sakramentu. W trakcie przygotowania kandydata należy położyć szczególny nacisk na zaangażowanie jego rodziców. Usilnie zachęca się do pielęgnowania rodzinnego wymiaru uczestnictwa w Eucharystii.(PIERWSZY SYNOD DIECEZJI GLIWICKIEJ (2017-2018) STATUTY I ANEKSY, Gliwice 2018)

Odpowiadając na pytanie dlaczego ta lekcja w piątek jest łączona? Ponieważ inaczej uczniowie  jednej z klas musieliby mieć dodatkową lekcję na ósmej godzinie lekcyjnej, biorąc pod uwagę prośby rodziców, wychowawców i dyrekcji, aby uczniowie nie kończyli lekcji tak późno, zgodziłem się na połączenie klas. Natomiast nie ilość uczniów stanowiła problem na zajęciach, tylko ich stosunek do zajęć i mojej osoby.  Dla osoby postronnej, jaką był w czasie trwania zajęć pan Franek był to szok.

Przypominam, iż w naszej szkole nie ma obowiązku uczestniczenia w katechezie, natomiast jeśli ktoś się na nią decyduje to musi się dostosować do obowiązujących zasad, a nie je narzucać. Również przygotowanie do Sakramentu Bierzmowanie jest w naszej szkole przywilejem, z którego można skorzystać na zasadach tu obowiązujących, natomiast jeśli proponowana forma komuś nie odpowiada, to może przystąpić do sakramentu w swojej parafii, która jest pierwszym miejscem przygotowania (są tacy uczniowie). Zgodnie z powyższymi punktami przyjętymi przez Synod, ważnym elementem przygotowania jest „zaangażowanie rodziców”. Chcą wyjść temu zaangażowaniu naprzeciw proponuję i zapraszam, abyśmy mogli raz w miesiącu się spotkać w czasie Mszy Świętej, przygotowanej specjalnie dla naszych uczniów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i mieć możliwość ewentualnego spotkania się po niej w celu omownie problemów związanych z przygotowanie do Sakramentu. Zapraszam kandydatów i rodziców do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. z rodzicami (1 raz w miesiącu w wyznaczoną sobotę o godz.18 w kościele św. Trójcy w Gliwicach, ul. Mikołowska 4) Msza w sobotę wieczorem jest już mszą św. z niedzieli.

MIESIĄC DATA (SOBOTA)

PAŻDZIERNIK 19

LISTOPAD 16

GRUDZIEŃ 7

STYCZEŃ 4

LUTY 15

MARZEC 21

KWIECIEŃ 18

MAJ 16

Przypominam, iż warunkiem dopuszczenia kandydata do Sakramentu Bierzmowania jest  jego zaangażowanie w przygotowanie celebracji liturgicznych (msza szkolna –piątek – np. udział jako lektor w czytaniach, aktywny udział w katechezie przygotowującej do sakramentu bierzmowania, indywidualna weryfikacja procesu formacyjnego w formie konsultacji dla kandydata i rodziców (raz w miesiącu w czasie wspomnianych powyżej Mszy Świętych). Ponadto przypominam, iż w każdy piątek w ramach zajęć szkolnych i świetlicowych  pełnię dyżur od 14:00 do 15.20 jako szkolny Kapelan.  Proszę pamiętać o  wypełnieniu wymagań prawno – kanonicznych  (stwierdzenie faktu Chrztu Św., weryfikacja świadka bierzmowania).

Mam nadzieję , iż powyższe przypomnienia i zaproszenia do wspólnej troski o przygotowanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania pozwolą unikną takiej sytuacji jaka miała miejsce w piątek.

Szczęść Boże, ks. Jarek.

Poprzednie aktualności

Pierwsza jesienna „Noc naukowców” – 17 X godz. 18.00

  Wszystkich chętnych zapraszamy na I NOC NAUKOWCÓW – Kultura paryska – twórcy, dzieło, recepcja –  jest ona również dla...

Zobacz >

Konkurs o paryskiej „Kulturze” – podróż do Paryża

  21 lat temu uczniowie, który dziś są rodzicami niektórych naszych obecnych wychowanków wyruszyli na wycieczkę do Paryża w celu...

Zobacz >
89 0,333