Kadra

Szkołę z Charakterem tworzą nauczyciele,
którzy jej pomysł długo nosili w sobie.

 

Łączą ich wspólne wartości, wiara w to co robią, nauczanie traktują jak pasję.

Swoimi wyborami starają się dać świadectwo przesłaniu jakie niesie z sobą nasza szkoła.

 

 

 

Radę programową Szkoły tworzą:

 

 

Grażyna-Bober spacer_20_20

Grażyna Bober – lektor języka francuskiego, prowadzi również zajęcia świetlicowe.

 

Magdalena Boryń – wychowawca I SP, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel j. angielskiego w klasach młodszych.

 

 Sylwia-Boryczka  spacer_20_20

Sylwia Boryczka – nauczyciel j. niemieckiego w najmłodszych klasach SP. Prowadzi zajęcia w ramach świetlicy. Wychowawczyni klasy V

 

 

spacer_20_20

Aleksandra Czarnik Peciak – nauczyciel języka polskiego w SP, wychowawczyni klasy VIIa SP.

 

 

Andrzej Domogalski – nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

Aleksandra-Gawor spacer_20_20

Ola Gawor – nauczyciel języka francuskiego,wychowawczyni obecnej klasy III SP

 

 

spacer_20_20

Agnieszka Godula – nauczyciel informatyki, matematyki i zajęć komputerowych

 

 

Aleksandra-Gawor spacer_20_20

Katarzyna Górnicka – odpowiada za prace szkolnego sekretariatu
i wszystkie prace związane z bieżącą działalnością administracyjną szkoły.

 

 Edwina Hryszko – nauczyciel j. angielskiego, koordynator zajęć świetlicowych. W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkolną świetlicą, rodzice mogą kontaktować mailowo: edwina.hryszko@gmail.com
spacer_20_20

Ewa Kijak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy IIb

 

 Miłosz Kowalik – nauczyciel wychowania fizycznego

 

  spacer_20_20

Krystyna Koneczny – nauczyciel języka francuskiego oraz nasze wsparcie
w opresjach filologicznych rozkojarzonych wychowanków naszej szkoły,
obecnie prowadzi zajęcia dodatkowe z języków obcych w czasie zajęć
świetlicowych.

 

 

Barbara-Kulawik spacer_20_20 Barbara Kulawik – nauczyciel matematyki w klasie I LO.

 

 

Gabrysia-Legocka spacer_20_20

Gabrysia Legocka – nauczyciel nauczania zintegrowanego i sztuki, muzyki.
Odpowiada za szkolny zespół muzyczny oraz kółka artystyczne

 

 

spacer_20_20

Jurek Margasiński – nauczyciel języka niemieckiego, koordynator wymiany naszych
wychowanków z niemieckimi szkołami, wychowawca klasy IV SP

 

Jan Motyl – zajęcia świetlicowe, szermierka

 

spacer_20_20

Katarzyna Nowak – Zarychta – nuczyciel j.polskiego w klasach licealnych.

 

 

spacer_20_20

Bartek Otorowski – nauczyciel j. hiszpańskiego

Anna-Piksa spacer_20_20

Anna Piksa – nuczyciel j.angielskiego w najmłodszych klasach SP, wychowawczyni
klasy VIII SP

 

 

spacer_20_20

Bronisław Psiuk – nauczyciel fizyki w gimnazjum i liceum.

 

Marek-Ratajczak spacer_20_20

Marek Ratajczak –  administrator szkolnego systemu teleinformatycznego.

 

Anna-Rościszewska spacer_20_20

Anna Rościszewska – nauczyciel chemii i matematyki, jest wychowawczynią obecnej klasy III liceum

 

Kinga-Ruman spacer_20_20

Kinga Ruman – wychowawczyni klasy IIa SP.

 

spacer_20_20

Marek Ruman – nauczyciel geografii i przyrody,  www.marekruman.pl

 

Joanna-Rymer spacer_20_20

Aśka Rymer – księgowa

 

ks. Jarek Steczkowski – szkolny katecheta

 

 

Beata-Stradwska spacer_20_20

Beata Stradowska – nauczyciel j. polskiego w SP, liceum, wychowawca klasy VIIg SP

 

 

spacer_20_20

Jacek Szyndler – nauczyciel historii, dyrektor – wychowawca klasy IV SP

 

 

 Daniel Terlecki – szkolny fizjoterapeuta

 

spacer_20_20

Katarzyna Turkiewicz – Kurdasińska – nauczyciel języka polskiego w SP i gimnazjum, wychowawca klasy VI SP.

 

spacer_20_20 Irena Waluś – nauczyciel matematyki w klasach SP.

 

spacer_20_20

Franciszek „Franek” Woźnica – woźny i szkolny konserwator.

 

spacer_20_20

Aniela Woźnica – obsługuje „szkolną codzienność, wszelkie prace porządkowe i utrzymanie czystości w szkole

 

spacer_20_20

Kasia Woźnica – obsługuje „szkolną codzienność, wszelkie prace porządkowe i utrzymanie czystości w szkole

 

Anna Waniek – nauczyciel chemii i matematyki w SP, GIM i LO, wychowawczyni klasy I LO.

 

 

  Ewelina Wiśniewska – nauczyciel j, angielskiego i włoskiego, wychowawca klasy III gimnazjum.

 

spacer_20_20

Agnieszka Załęska – nauczyciel biologii, przyrody, wychowawczyni klasy VI SP,