Nabór

 

Informacje dla osób przyjętych do klasy I liceum czteroletniego po szkole podstawowej

w roku szkolnym 2019/2020:

 

Uczniowie po zakończeniu roku szkolnego (środa 19 czerwca, piątek 21 czerwca lub poniedziałek 24 czerwca) donoszą do sekretariatu następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – oryginał
 • Zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty – oryginał
 • Zgłoszenie absolwenta (w przypadku absolwentów innych szkół podstawowych)
 • Zdjęcie do legitymacji – 2 szt. (można donieść we wrześniu)

 

 

 

Informacje dla osób przyjętych do klasy I liceum trzyletniego po gimnazjum

w roku szkolnym 2019/2020:

 

Uczniowie po zakończeniu roku szkolnego (środa 19 czerwca, piątek 21 czerwca lub poniedziałek 24 czerwca) donoszą do sekretariatu następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum– oryginał
 • Zaświadczenie z wynikami egzaminu gimnazjalnego– oryginał
 • Zgłoszenie absolwenta (w przypadku absolwentów innych gimnazjów)
 • Zdjęcie do legitymacji – 2 szt. (można donieść we wrześniu)

 

 

 

Informacje dla osób przyjętych do klasy szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2019/2020:

 

Uczniowie, którzy przenoszą się do klas II-VIII SP  po zakończeniu roku szkolnego (środa 19 czerwca, piątek 21 czerwca lub poniedziałek 24 czerwca) donoszą do sekretariatu następujące dokumenty:

 • Świadectwo
 • Zawiadomienie o przekazaniu ucznia wystawione przez dotychczasową szkołę.
 • Zdjęcie do legitymacji – 2 szt. (można donieść we wrześniu)

 

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W ROZMOWACH KWALIFIKACYJNYCH 14 czerwca 2019

Potwierdzeniem chęci nauki osób przyjętych jest wpłata do dnia 1 lipca 2019 r. wpisowego w wysokości 500 zł przelewem na konto szkoły oraz pierwszego – wrześniowego czesnego do dnia 1 sierpnia 2019 r.

Kolejne czesne płatne w październiku.

Czesne wynosi 450 zł. (płatne przez 12 miesięcy w roku) lub 540 zł. (płatne przez 10 miesięcy w roku).

W przypadku rezygnacji powyższe wpłaty nie są zwracane.
 

 

 

Osoby zainteresowane nauką w naszej szkole na dowolnym poziomie edukacyjnym mogą skontaktować się z sekretariatem osobiście, telefonicznie pod nr: 32 335 30 64, mailowo: poczta@szkolazcharakterem.gliwice.pl lub chcąc szybko uzyskać konieczną informację skorzystać z kontaktu telefonicznego pod nr 509 971 703
Informacja o godzinach pracy sekretariatu znajduje się w zakładce kontakt.

 

 

nabor-sp

 

 

nabor-lo