Zajęcia świetlicowe

 

ŚWIETLICA  2018/19

UWAGA!!!  Zajęcia świetlicowe do godziny 16.05

 

PONIEDZIAŁEK

7 lekcja – ŚWIETLICA KOMPUTEROWA – p. Marek

7,8 lekcja – SZACHY – nauka i doskonalenie gry w szachy

7,8 lekcja – SAMOOBRONA – zajęcia sportowo – ruchowe przygotowujące dzieci do umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych

7,8 lekcja – ŚWIETLICA ANGIELSKA – p. Ewa L.  – zajęcia tematyczne

7,8,9 lekcja  – ŚWIETLICA ANGIELSKA – p. Edwina – zajęcia ogólnoświetlicowe

7,8,9 lekcja – GIMNASTYKA KOREKCYJNA – terapia manualna

8,9 lekcja – p. Ewa – ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE (dyżur końcowy)

WTOREK

7,8 lekcja – ŚWIETLICA ANGIELSKA – p. Magda  – świat zwierząt

7 lekcja – DRONY lub ŚWIETLICA KOMPUTEROWA – p. Marek

7,8 lekcja – ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE  – p. Danka – psycholog szkolny

7,8 lekcja – SZERMIERKA

7,8 lekcja – ŚWIETLICA HISZPAŃSKA

7,8 lekcja – ZABAWY W SZKOLNEJ PRACOWNI LEGO – p. Jeremiasz

7,8,9 lekcja – ZAJĘCIA SPORTOWE – AKROBATYKA, KOSZYKÓWKA – p. Marta

7,8,9 lekcja – GIMNASTYKA KOREKCYJNA – terapia manualna

7,8,9 lekcja  – ŚWIETLICA ANGIELSKA – p. Edwina – zajęcia ogólnoświetlicowe

8,9 lekcja – p. Krysia  – ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE (dyżur końcowy)

 

 

ŚRODA

7 lekcja – CZYTANIE –  p. Kasia

7 lekcja – ŚWIETLICA KOMPUTEROWA – p. Marek

7,8 lekcja – SZERMIERKA

7,8 lekcja – DYŻUR SZKOLNEGO KSIĘDZA

7,8 lekcja – ŚWIETLICA NIEMIECKA – p. Sylwia

8,9 lekcja – ZABAWY W SZKOLNEJ PRACOWNI LEGO – p. Jeremiasz

7,8,9 lekcja – GIMNASTYKA KOREKCYJNA – terapia manualna

7,8,9 lekcja  – ŚWIETLICA ANGIELSKA – p. Edwina – zajęcia ogólnoświetlicowe

8,9 lekcja – p. Krysia  – ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE (dyżur końcowy)

CZWARTEK

7,8 lekcja – ZAJĘCIA KREATYWNE – p. Kinga

7 lekcja – ZAJĘCIA SPORTOWE – PIŁKA NOŻNA – p. Miłosz

7,8 lekcja – SZERMIERKA

7 lekcja – HALA SZKOLNA – p. Beata

7 lekcja – ANGIELSKI z Weroniką

8,9 lekcja  – HALA SZKOLNA – p. Jeremiasz

7,8,9 lekcja  – ŚWIETLICA ANGIELSKO – WŁOSKA – p. Danka – psycholog szkolny

7,8,9 lekcja  – ŚWIETLICA ANGIELSKA – p. Edwina – zajęcia ogólnoświetlicowe

8,9 lekcja – p. Krysia  – ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE (dyżur końcowy)

PIĄTEK

7,8 lekcja – SAMOOBRONA – zajęcia sportowo

7,8 lekcja – ŚWIETLICA ANGIELSKA – p. Ewa L.  – zajęcia tematyczne

7,8 lekcja  – ŚWIETLICA ANGIELSKA – p. Edwina – zajęcia ogólnoświetlicowe

7,8 lekcja – ŚWIETLICA KOMPUTEROWA – p. Marek

7,8 lekcja – DYŻUR SZKOLNEGO PSYCHOLOGA

8,9 lekcja – p. Krysia  – ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE (dyżur końcowy)